تجهیزات آنالیز مودال

تست مودال تجربی از نظر نحوه تحریک سازه عمدتا به دو روش انجام می‌شود؛ با استفاده از لرزاننده (شیکر) الکترومغناطیسی یا چکش. در هریک از این روش‌ها توسط لرزاننده یا چکش، سازه تحریک شده و به وسیله‌ی شتاب‌سنج‌ها پاسخ سازه ثبت می‌شود.

با استفاده از آنالیزورهای سیگنال، داده‌های نیرو و شتاب به صورت هم‌زمان ثبت شده و توسط نرم‌افزارهای مربوط به آنالیز مودال، پاسخ‌های فرکانسی استخراج و با برازش منحنی، اطلاعات مودال سازه از جمله فرکانس‌های طبیعی، شکل مودها و میرایی بدست می‌آیند. در مواردی نیاز است که پاسخ فرکانسی در نقطه تحریک توسط سنسور impedance head ، که به صورت هم‌زمان نیرو و شتاب را اندازه‌گیری می‌کند ، بدست آورده شود.